Nyinvigning

Bilder från nyinvigning av Centro Proffsbutik Norrköping 16 november 2016