På Proffskalendern

Centros kundlöfte är de sex ledstjärnor vi arbetar efter, och vi jobbar hårt för att uppfylla vart och ett av dem. Snabba leveranser av varor med hög kvalitet till rätt pris, kryddat med service, erfarenhet och kunskap. Hög tillgänglighet, på kartan såväl som på fältet och på nätet, och välfyllda lager. Det är vår affärsidé, och de huvudsakliga skälen till varför vi tror att Du är kund hos oss. Dessutom hoppas och tror vi att det är roligt att handla hos oss.
Vi sätter stort värde på närhet till kunden inte bara geografiskt utan även socialt. Konsekvensen för dig är att du kan lägga mindre tid på att jaga material och mer tid på produktion: Det tror vi är nyckeln till en framgångsrik entreprenadverksamhet. Vi vill hjälpa dig i din vardag!